Lees mij. P-L-E-A-S-E.

Standaard

op de hooizolder van de poëzie
laaf ik me aan lauw appelsap en misantropie
vooral dat laatste smaakt me
 
sommige mensen drinken kraantjeswater om het klimaat te redden
maar geloof me: misantropie heeft een ecologische voetafdruk
die zo zacht is dat het lijkt alsof je de grond niet eens raakt
dat je zweeft
hoog boven de hoopvolle hoofden van de dichters
die naar aanmoediging, erkenning, succes dorsten
 
(succes)
lees: een publicatie
lees: mij. p-l-e-a-s-e
al mijn gedichten spelen zich af in de natuur
zoals het hoort
de wind, die waait
de zon, die straalt
de regen, die plenst
de grote gerenommeerde dichter, die grijnst
zijn uitverkorenen weten wat p-o-ë-z-i-e is
zij lezen het elke dag
zoals het hoort
zij zijn er elke dag mee bezig
zoals het hoort
 
de grote gerenommeerde dichter spreekt de menigte toe
zegt:
wees niet egocentrisch
heb een eigen stem
schrijf geen bloggedichten
schrijf niet over jezelf
 
de grote gerenommeerde dichter denkt:
wees mij
zoals het hoort
 
de twintig uitverkorenen hebben
(naar de deskundige mening van de grote gerenommeerde)
een eigen stem
zijn zo goed als klaar voor
(tromgeroffel, accordeongeneuzel)
PUBLICATIE
 
allemaal delen die twintig dichters dezelfde eigen stem
 
die stem is
(in willekeurige volgorde)
niet welluidend / monotoon
naast de toon van de werkelijkheid
 
de inhoud van de gedichten is
(in niet-willekeurige volgorde)
hoogdravend / beladen / gekunsteld
schatplichtig aan de natuur
niet in staat de zeitgeist te vangen

(zeitgeist, wat is dat eigenlijk?
dat leenwoord zijn we niet tegengekomen
in de bloemlezingen van onder andere
guido gezelle & de schoolmeester
die we van de grote gerenommeerde ter voorbereiding moesten
doornemen, lezen, memoriseren, imiteren)

achteraan in de zaal
onder de ring van de hooizolder
zweeft nog steeds:
mijn egocentrische lyrisch subject
maar ik mag hem Yannick Van Puymbroeck noemen
 
van hoop krijgt een menigte het heet
snikheet, zoals bukowski nooit zei
 
ik vermeld bukowski omdat de dichter
(je weet wel, die grote gerenommeerde)
hem aan het begin van de avond citeerde
 
hij moest toch etaleren
dat hij (ook hij) poëzie las
dat hij (hij evenmin) niet egocentrisch was
 
uiteraard in tegenstelling tot het merendeel van de schrijvende jeugd
die bloggen om den brode en schrijven
(o huiver) relevante poëzie
 
over een verwijlend klimaat bijvoorbeeld
zodat de bossen en de wateren behouden blijven
zodat er inspiratie rest voor grote gerenommeerde dichters
 
altruïsme zonder weerga
 
ik bied de menigte verkoeling
door quasi onophoudelijk met de ogen te rollen
en te zuchten
 
dat is misantropisch (ik geef het toe)
maar misantropie is goed voor het klimaat
(geen dank, gerenommeerde & uitverkorenen)
 
het spijt me
maar meer kan ik niet doen
 
in tegenstelling tot de grote gerenommeerde
heb ik het leven vooralsnog louter actief
vanuit mijn eigen perspectief weten te beleven
 
schizofrenie staat poëziepedanterie niet in de weg

De dagen zijn aleatorisch

Standaard

ergens in de avond vraagt iemand hoe je dag was
je zegt: mijn dag is nog niet zo lang bezig
je vraagt: welke dag is het eigenlijk?
iemand zegt: dinsdag of zo, maar ik wou dat het al weekend was, maar dat is nog zo lang
je berekent: nog drie dagen
voor iemand: woensdag, donderdag, vrijdag
voor jou: willekeurige dag, willekeurige dag, willekeurige dag
maar hoe was hij?
wie?
je dag
o, zozo, zoals alle andere, maar dan anders
hoe anders?
gewoon, anders
gewoon anders?
gewoon, anders, als in: er is net als alle andere dagen niets gebeurd
je bent een dag ouder
hebt een dag minder te leven
en morgen is die minder nog minder dan nu
denk je
of hoop je
of vrees je
dat zie je morgen wel
de dagen zijn aleatorisch
om maar te zeggen
vandaag gaat het wel